Rovar

 Woensdrecht b.v.
gallery/logo_120
gallery/opblaasvarken

Efficient en planmatig...

 

Vergeleken met vroeger werken we nu planmatiger, we zijn minder bezig met ziektebestrijding en meer met preventie ervan. Het onder één dak hebben van fok- en vleesvarkens werkt efficiënter maar brengt ook een gezondheidsrisico met zich mee. We hebben minder externe contacten zoals handelaren, voerleveranciers, fokdieren leveranciers en inseminator. Dat is minder gezellig maar dit draagt wel bij aan een efficiëntere werkwijze.

Milieu

Mestverwerking...

 

De mest die de dieren produceren wordt via een rioleringssysteem afgevoerd naar de mestsilo’s. De zeugenmest wordt eerst via een bezinkruimte gescheiden in dikke en dunne vloeistof. De opgeslagen mest wordt door een plaatselijke loonwerker uit de silo’s gezogen en naar de nabijgelegen akkerbouwerbedrijven vervoerd. De dunne zeugenmest is vanwege haar stikstofgehalte zeer geschikt om in het voorjaar toe te passen middels sleepslagbemesting op de wintertarwe.

De overige mest wordt middels injekteurs in de bodem gebracht, waarbij een minimum aan geur vrijkomt en de mest direct aan de wortels van de plant gebracht word.

gallery/landschap_small
gallery/willembuiter-henkroefs

Zonnepanelen...

 

Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. In 2015 lieten wij daarom 1.300 zonnepanelen plaatsen op de staldaken, met een gezamenlijke capaciteit van 350.000 wattpiek. Met drie collega’s hebben wij gezamenlijk de panelen aangeschaft.

Duurzaamheid

Constante vraag naar elektriciteit...

 

Ons bedrijf heeft een vrij constante vraag naar elektriciteit. De voerkeuken is de grootste elektriciteit verbruiker, hier worden onder andere diverse bijproducten verwerkt, daarnaast vragen de verlichting en ventilatie ook veel elektriciteit.

 

www.nieuweoogst.nu/nieuws/2016/ 08/06/ batterij-slaat-zonnestroom-op-bij-varkenshouder

gallery/emeter