Rovar

 Woensdrecht b.v.
gallery/logo_120
gallery/hr

De omgeving

Boeren hebben in Nederland een belangrijke rol met betrekking tot het landschap. Zij zijn niet alleen eigenaar/gebruiker, maar beheren ook het buitengebied. Zij bepalen dus mede hoe het platteland eruit ziet. Onze stallen zijn gesitueerd in het kleigebied van Woensdrecht, dit gebied kenmerkt zich door landschappelijke openheid. Door de materiaal- en kleurkeuze past het bedrijf bij de plaatselijke aanwezige bebouwing.

Wij zijn als varkenshouders niet verplicht het landschap bij te houden, maar zien het als onze zorgplicht. Het is onze eigen woon- en werkomgeving en dan is het vanzelfsprekend dat die er fatsoenlijk dient uit te zien: voor onszelf maar ook voor anderen.