Rovar

 Woensdrecht b.v.
gallery/logo_120

Specific Pathogen Free

SPF-Bedrijf...

 

Ons bedrijf is een zogenaamd SPF-bedrijf, SPF staat voor “Specific Pathogen Free” afwezigheid van vele bacteriële, virale aandoeningen en parasieten.

 

Omdat wij met een volledig nieuw bedrijf zijn gestart in 2003 hadden wij de mogelijkheid om op te starten zoals wij het wensen en zoals het meest wenselijk is voor de dieren. Wij zijn na het voltooien van de bouwwerkzaamheden begonnen met het selecteren van een gezonde zeugenstapel.

gallery/douche
  • Eenieder is verplicht bij ieder stalbezoek te douchen
  • Bezoekers moeten minimaal 2 x 24 uur vrij zijn van contact met landbouwdieren (Koeien, varkens en kippen)
  • Strikte scheiding bedrijfsextern transport
  • Alleen gegarandeerd schone bedrijfsmiddelen aanvoeren
  • Strikte hygiënemaatregelen
  • Strikte werkplanning
  • Geen aanvoer van dieren van andere bedrijven 

SPF

Veel regels leggen wij onszelf op ter bescherming van onze gezondheidsstatus, dat is ons eigenbelang. Door regelmatig te controleren door middel van klinische en bloed onderzoeken is te achterhalen of de status gehandhaafd blijft. Daarbij hebben wij begeleiding van dierenartsen om dit alles zo verantwoord mogelijk te doen.

De eisen van een SPF-bedrijf...