Welkom op de site van ons bedrijf
Ons bedrijf is onderverdeeld in 3 locaties :
Fokzeugenbedrijf v.o.f. "An de Leiding" waar de biggen worden geboren en 2 vleesvarkensbedrijven
met akkerbouw waar de biggen worden gevoerd tot ze slachtrijp zijn en vandaar naar de slachterij gaan.
In ons bedrijf heeft ieder heeft een stuk eigen verantwoordelijkheid.
In het fokzeugenbedrijf is in de kraamstal een kraamverzorger aanwezig. In de dekstal, waar de inseminaties plaatsvinden in aanwezigheid van een zoekbeer, is één persoon verantwoordelijk.
In de biggenstal is eveneens één persoon verantwoordelijk.
De twee vleesvarkensbedrijven worden gerund door mijn vrouw en mijzelf op het ene bedrijf en een bedrijfsleider op het andere.
De akkerbouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door enkele grote akkerbouwers. die voor hun resterende hectares het merendeel van de mest geproduceerd op de 3 bedrijven middels precisie bemesting aanwenden voor de groei van de gewassen, zoals aardappels, bieten, gerst en graszaadteelt.Het boer zijn is een mengeling van roeping en ondernemer -zijn.
Het is een manier om brood te verdienen, waarbij de omgang met dieren erg boeit.
Wim van der Heide