Ik ben Henk Roefs en woon met mijn gezin in Woensdrecht.

Wij hebben een gesloten varkenshouderij met een kleine tak akkerbouw ( 6 ha).

Het bedrijf is in 1982 door mijn broer Jan en mij overgenomen van onze ouders. Destijds was het een gemengd bedrijf met vleesvarkens, melkkoeien, vleeskalveren en leghennen.
Wij hebben ons gespecialiseerd in de varkenshouderij en het bestaande bedrijf gerenoveerd.
In 1984 hebben we nieuwbouw gepleegd op een nieuwe lokatie met zeugen, welke in 1986 werden aangevuld met vleesvarkens.
In 1988 heeft een jongere broer, Gerard, een varkenshouderijbedrijf gekocht en is toegetreden in de maatschap.
In 1994 is de zeugenstapel uitgebouwd zodat we volledig gesloten werden.
In 2000 en 2001 zijn twee bedrijven gesloopt voor uitbreiding woningbouw en is het laatst aangekochte bedrijf gesloopt in het kader van de beëindigingsregeling veehouderij.
Gerard heeft een baan als makelaar/taxateur gekozen; Jan en ondergetekende zijn opnieuw gestart; in 2003 is de bouw in Woensdrecht gestart waarna in oktober de eerste dieren het bedrijf bevolkt hebben.
In maart 2004 zijn de eerste biggen geboren.

In eerste aanleg verzet je je tegen het feit dat je verdreven wordt van je stek, daarna berust je erin en probeer je er het beste van te maken.
De bedrijfsontwikkeling en -aanpassingen zijn tot het laatst doorgegaan. Tijdens de onderhandelingen hebben we zelf een actieve rol gespeeld.
De vergunningprocedure vergde lange tijd daarom hebben we ruim 2 jaar geen dieren gehad.
Omdat we gestart zijn met een gesloten bedrijf duurt het nog tot september 2004 voordat de eerste inkomsten te verwachten zijn.

Ervaring met bouw en inrichting hebben er toe geleid dat we de bouw in eigen beheer uitgevoerd hebben. Het is vanzelfsprekend dat positieve ervaringen en resultaten van proefbedrijven geleid hebben tot een optimale inrichting van de stallen.
Met name het voer- en ventilatiesysteem hebben veel aandacht gevraagd.

De keuze en uitvoering van de stalinrichting wordt in de eerste plaats bepaald door de wensen
van de dieren omdat dat een voorwaarde is voor een optimale prestatie van het dier.
Gelukkig zijn er keuzes te maken uit verschillende uitvoeringen waarbij gekeken is naar de meest duurzame systemen welke tevens arbeidsvriendelijk zijn.
Daarbij zijn veelal onderhoudsvriendelijke produkten gebruikt, zijn alle dierligplaatsen van vloerverwarming voorzien en de wanden gecoat.

Optimaal is dat we ons enkel bezig kunnen houden met het verzorgen van de dieren waarbij de inrichting afgestemd is op dier en verzorger. Dat stelt ons in staat efficiënt te werken en het dier zit lekker in z'n vel.

Henk Roefs